jak pracuju   

Vše, co dělám, se snažím postavit na silném nápadu, který vychází ze zadání.

Kladu důraz na osobní setkání – dobrá oboustranná komunikace se zákazníkem je zásadní pro průběh celé zakázky.

Na prvním místě mi jde o uživatele. Ať už jde o web, publikaci, tiskovinu nebo cokoli jiného, informace musí být přehledné. Každý detail hraje svou roli.

U kreativních zakázek postupuju metodami Kreativních procesů: viz www.kreativniprocesy.cz

Na čem mi záleží?
Na kvalitní typografii, detailech a výsledném zpracování. Na funkčnosti.

Co neumím?
Vymyslet obsah něčemu, co žádný obsah nemá. V češtině pro to existuje jedno velmi přiléhavé přísloví...
František Eliáš – grafický design
© 2003–2021
práce | jak pracuju | kontakt