HUMUS   duben 2016

tričko
„Humus je soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu. Tyto látky jsou v různém stupni přeměny. Je to nejúrodnější část půdy.“

Tímto tričkem chceme oslavovat humus, protože bez něj by na Zemi nic nevyrostlo.

viz http://humus.f-e.cz
HUMUS
HUMUS
František Eliáš – grafický design
© 2003–2021
práce | jak pracuju | kontakt